Actueel


Vrijdagmiddag 13 maart ontvingen alle ontmoetingsplaatsen/dorpshuizen van de gemeente Súdwest-Fryslân een bericht met de volgende inhoud: 'We willen vragen om de activiteiten die niet perse nodig zijn te annuleren om verdere besmetting te voorkomen.'

Dit bericht ondersteunt de door het bestuur ingezette koers om alle activiteiten in MFC Piers' Stee (inclusief jeugdhonk P3) af te gelasten tot 31 maart. Er worden zolang dus ook geen vrijwilligers ingezet. Enige uitzondering is werkgerelateerd gebruik door huurders (denk aan de kinderopvang), waarvoor geen vrijwilligers nodig zijn. Het bestuur blijft in contact met deze huurders over de uit te zetten koers.

 

Bestuur MFC Piers’ Stee.

Nieuw kassasysteem voor MFC Piers’ Stee Kimswert

met steun van Oranje Fonds en Stichting tot Nut

 

Twee fondsen kwamen royaal over de brug voor een nieuw kassasysteem in dorpshuis MFC Piers’ Stee te Kimswert. Het Oranje Fonds doneerde € 1.500 en Stichting tot Nut Arum € 850. De nieuwe kassa maakt de administratie een stuk eenvoudiger en het werk van de administratieve vrijwilligers veel lichter. Ook kan er in Piers’ Stee nu met de pin betaald worden.

 

In 2008 werd het nieuwe Piers’ Stee in Kimswert in gebruik genomen als dorpshuis. Het multifunctionele centrum biedt aan heel wat verenigingen en aktiviteiten onderdak op het terrein van sport, cultuur en gezelligheid. Gaandeweg bleek het moeilijk om nieuwe bestuursleden te vinden. Na een oproep in het dorp trad ruim vier jaar geleden een nieuw bestuur aan. Voortbouwend op de basis die er al lag wordt er door alle vrijwilligers hard gewerkt om Piers’ Stee een bloeiend dorpshuis te laten zijn en blijven. Verschillende werkgroepen dragen zorg voor de organisatie, voor aktiviteiten en pr, de financiën en het onderhoud van het gebouw. Met hulp van de nieuwe vrijwilliger-administrateur wordt de financiële administratie zo goed mogelijk gestructureerd en vereenvoudigd. Dat is van belang om het werk aantrekkelijk te laten blijven voor de vrijwilligers. Vanaf 4 maart is het nieuwe kassasysteem in gebruik. Barvrijwilligers en bestuur hebben allemaal een kassa-training gevolgd en zijn klaar voor de start.

 

Het bestuur van Piers’ Stee is blij met de ondersteuning van de twee fondsen, het Oranje Fonds en Stichting tot Nut Arum, waar ook al eerder met succes een beroep op werd gedaan.

 

Het Oranje Fonds streeft ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom steunt het jaarlijks duizenden projecten die mensen met elkaar verbinden. Die steun bestaat uit geld, aandacht en advies. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

 

Stichting tot Nut levert een (financiële) bijdrage in de verbetering van het sociale en culturele leven in het werkgebied van de voormalige Stichting Nutsspaarbank te Arum, in de vroegere gemeente Wûnseradiel.

Het Oranje Fonds streeft ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom steunt het jaarlijks duizenden projecten die mensen met elkaar verbinden. Die steun bestaat uit geld, aandacht en advies. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Stichting tot Nut levert een (financiële) bijdrage in de verbetering van het sociale en culturele leven in het werkgebied van de voormalige Stichting Nutsspaarbank te Arum, in de vroegere gemeente Wûnseradiel.


'Noch ien kear' Teake van der Meer yn Piers' Stee

'Teake van der Meer, ek wol “Lytse Teake fan ‘e Westereen” neamd, komt 6 febrewaris 2020 yn MFC PiersStee.

 

 

Teake van der Meer komt mei syn ôfskiedsprogramma “Noch ien kear” yn PiersStee. In pear jier lyn hat er hjir ek alris west en dat wie in hiele gesellige middei mei in protte humor en herkenbare sketskes. Wy wolle jimme graach útnûgje om dizze unike middei mei ús mei te meitsjen. 

 

Datum: tongersdei 6 febrewaris 2020. 

Tiid: 14.30 oere. 

Plak: MFC PiersStee, Harlingerweg 26A, 8821LC Kimswert.
Tagongspriis:€5.00 (in kopke kofje as tee der op ta).       

Graach oant sjen, 55+ soos.

 


1 januari 2020 - Nieuwjaarsbuffet

Op naar een nieuw jaar! De voorbereidingen zijn in volle gang. Wij zien jullie graag in de sfeervolle Laurentius Kerk Kimswerd op woensdag 1 januari. Kaarten aan de deur verkrijgbaar: Concert: € 5,= kinderen t/m 12 gratis toegang tot concert. Wil je nog even gezellig napraten? Kom dan na afloop naar het MFC Piers' Stee voor een hapje en een drankje. Arrangement concert&buffet € 10,= (alleen buffet: € 7,50) Er zijn 150 plaatsen beschikbaar, wij hopen iedereen te kunnen faciliteren maar vol=vol ;-)

 

29 november 2019 - Panna Toernooi 12-18 jaar

Panna in Piers’ Stee

 

Op vrijdag 29 november kunnen jongeren van 12 t/m 18 jaar deelnemen aan een pannatoernooi in Kimswerd. Van 19.00 tot 21.00 uur wordt er in de sportzaal van MFC Piers’ Stee een spannend potje pannavoetbal gespeeld. Deelname is gratis, inclusief consumptie. Er wordt geen alcohol geschonken. Toeschouwers zijn natuurlijk van harte welkom. Deelnemers kunnen zich t/m 28 november aanmelden, individueel of per team, via wapkimswerd@hotmail.com. Het MFC is te vinden aan de Harlingerweg 26A in Kimswerd. Het toernooi wordt georganiseerd door Werkgroep Activiteiten Piers’ Stee (WAP), Jeugdhonk P3 en de buurtsportcoaches Súdwest-Fryslân.

5 november 2019 - Inez Timmer in Piers' Stee !

Op vrijdag 15 november speelt Inez Timmer de voorstelling ‘Vijf minuten voor aanvang!’ in Kimswerd. In deze solomusical vertelt Inez het verhaal van een internationale musical-artieste, die steeds weer moet aarden in een ander land en zich aan moet passen aan een andere cultuur. Inez vertelt over het buitengewone leven achter de schermen en over bewonderd worden door duizenden mensen. Deze blijmoedige muzikale rollercoaster is een persoonlijk verhaal over roem, glitter en glamour, en je tegelijkertijd moederziel alleen kunnen voelen.

 

De Friese Inez Timmer is internationaal actrice, theatermaakster en zangeres. Ze speelde in Duitsland, Oostenrijk en Nederland in meer dan dertig musicals. Enkele weken geleden had Inez haar daverende TV-debuut in ‘The Voice Senior’. Ze bevoer als artieste op cruiseschepen alle zeven wereldzeeën, maar sinds 2012 heeft ze zich toegelegd op het spelen van intieme theatervoorstellingen in Nederland. Haar voorstellingen krijgen lovende recensies in de media en zijn in het hele land te zien in grote en kleine theaters en op bijzondere locaties. Meer informatie op www.theaterineziatief.nl.

 

Vrijdag 15 november om 20.00 uur in MFC Piers’ Stee, Harlingerweg 26A, Kimswerd. Entree € 15,-. Reserveren via wapkimswerd@hotmail.com of 06-5335 5774.