(Afhaal-)Doarpsmiel 2021

 

Op 13 januari en 27 januari en 10 februari is er weer Afhaal-Doarpsmiel. En wie weet, kunnen we op 24 februari weer een ‘gewoon’ Doarpsmiel in Piers’ Stee houden. Anders wordt dat ook weer een Afhaal-Doarpsmiel. ’s Woensdags tussen 17.00 en 17.30 uur kunnen jullie het eenpansgerecht afhalen bij Piers’ Stee. De kosten bedragen 5 euro pp (kinderen tot 12 jaar 3 euro).

 

Bestel - uiterlijk de maandag van tevoren - bij Gerrit Otten: 06-24678489 of gerritotten43@gmail.com (vermeld daarbij het aantal personen + de datum/data).

 

Graag van tevoren betalen via: NL57 RABO 0109 0623 37 Stichting MFC Kimswert ovv eenpansgerecht + aantal personen