Nieuw kassasysteem voor MFC Piers’ Stee Kimswert met steun van Oranje Fonds en Stichting tot Nut

Twee fondsen kwamen royaal over de brug voor een nieuw kassasysteem in dorpshuis MFC Piers’ Stee te Kimswert. Het Oranje Fonds doneerde € 1.500 en Stichting tot Nut Arum € 850. De nieuwe kassa maakt de administratie een stuk eenvoudiger en het werk van de administratieve vrijwilligers veel lichter. Ook kan er in Piers’ Stee nu met de pin betaald worden.

Nieuw kassasysteem voor MFC Piers’ Stee Kimswert met steun van Oranje Fonds en Stichting tot Nut

Twee fondsen kwamen royaal over de brug voor een nieuw kassasysteem in dorpshuis MFC Piers’ Stee te Kimswert. Het Oranje Fonds doneerde € 1.500 en Stichting tot Nut Arum € 850. De nieuwe kassa maakt de administratie een stuk eenvoudiger en het werk van de administratieve vrijwilligers veel lichter. Ook kan er in Piers’ Stee nu met de pin betaald worden.

 

In 2008 werd het nieuwe Piers’ Stee in Kimswert in gebruik genomen als dorpshuis. Het multifunctionele centrum biedt aan heel wat verenigingen en aktiviteiten onderdak op het terrein van sport, cultuur en gezelligheid. Gaandeweg bleek het moeilijk om nieuwe bestuursleden te vinden. Na een oproep in het dorp trad ruim vier jaar geleden een nieuw bestuur aan. Voortbouwend op de basis die er al lag wordt er door alle vrijwilligers hard gewerkt om Piers’ Stee een bloeiend dorpshuis te laten zijn en blijven. Verschillende werkgroepen dragen zorg voor de organisatie, voor aktiviteiten en pr, de financiën en het onderhoud van het gebouw. Met hulp van de nieuwe vrijwilliger-administrateur wordt de financiële administratie zo goed mogelijk gestructureerd en vereenvoudigd. Dat is van belang om het werk aantrekkelijk te laten blijven voor de vrijwilligers. Vanaf 4 maart is het nieuwe kassasysteem in gebruik. Barvrijwilligers en bestuur  hebben allemaal een kassa-training gevolgd en zijn klaar voor de start.

Het bestuur van Piers’ Stee is blij met de ondersteuning van de twee fondsen, het Oranje Fonds en Stichting tot Nut Arum, waar ook al eerder met succes een beroep op werd gedaan.

 

Het Oranje Fonds streeft ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom steunt het jaarlijks duizenden projecten die mensen met elkaar verbinden. Die steun bestaat uit geld, aandacht en advies. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds. 

Stichting tot Nut levert een (financiële) bijdrage in de verbetering van het sociale en culturele leven in het werkgebied van de voormalige Stichting Nutsspaarbank te Arum, in de vroegere gemeente Wûnseradiel.