Training 'Goed omgaan met dementie'

Vrijdag 14 oktober van 9.30 -12.00 uur in MFC Piers Stee Kimswert

Iedereen is welkom. De training is gratis.
Aanmelden via
het aanmeldformulier op www.samensudwestfryslan.nl/dementievriendelijk
of door Gerda Muller te bellen: 06 2571 7156 / 06 1177 7930

Samen met gemeente Súdwest-Fryslân organiseert het Sociaal Collectief in oktober en november trainingen GOED omgaan met dementie in Nijland, Wommels, Makkum, Kimswerd en Witmarsum.

Het aantal mensen met dementie in Nederland neemt sterk toe. Eén op de vijf mensen krijgt dementie, dus krijgen we er allemaal mee te maken. In onze familie- of vriendenkring, maar ook op straat, in de winkel, bij de (sport)vereniging of op het werk.

In de training leert men wat dementie is, hoe je het kunt herkennen en hoe je op een goede manier om kunt gaan met iemand met dementie. Daarnaast wordt geoefend met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk, wordt besproken hoe het geleerde toegepast kan worden en worden tips gegeven. De training wordt verzorgd door trainers van Samen dementievriendelijk en duurt ongeveer 2,5 uur. Deelname aan de training is gratis.

 

Meer informatie vind je in de onderstaande flyer.