Coronacheck: bestuursbericht 12 oktober 2021

Op basis van de informatie van Doarpswurk heeft het bestuur van Piers Stee enkele nieuwe beleidspunten opgesteld mbt de coronamaatregelen. Bij de steeds veranderende omstandigheden blijft het een zoeken naar de beste weg. Voor alles vragen we alle gasten om met respect met elkaar en met elkaars ruimte om te gaan.

 

Vanaf 25 september is het Coronatoegangsbewijs (CTB) beperkt verplicht
De 1,5-meterregel is per 25 september 2021 vervallen. De coronamaatregelen zoals het toegangsbewijs zijn tijdelijk, maar gelden in elk geval tot 1 november.

 

Wat is een coronatoegangsbewijs?
Het coronatoegangsbewijs is een papieren of digitaal bewijs dat aantoont dat je:

  • Volledige gevaccineerd bent;
  • Een negatieve test binnen 24 uur hebt gedaan;
  • Afgelopen 6 maanden corona hebt gehad;
  • Testen blijft gratis voor iemand die geen herstel- of vaccinatiebewijs heeft.

 

De CTB-plicht geldt niet voor de welzijnsfunctie van het dorpshuis
De activiteiten georganiseerd vanuit de maatschappelijke of welzijnsfunctie van het dorpshuis blijven vrij toegankelijk. Hieronder rekenen we alle vaste (twee)wekelijkse of maandelijkse aktiviteiten die in Piers Stee plaatsvinden en die allemaal passen in de maatschappelijke of welszijnsfunctie:
- vergaderingen van verenigingen
- bijeenkomsten van vaste clubs (biljart, leesclub, OKK e.d.)
- inloopaktiviteiten met een sociale functie (bibliotheek, kofjemoarn, doarpsmiel e.d.)

De CTB-plicht geldt wel voor de horecafunctie

Ons dorpshuis is niet uitgezonderd van de CTB-plicht; er is een scheiding gemaakt voor de welzijnsfunctie en de horeca. Wil je dus een ruimte huren in Piers' Stee voor een (grotere) partij of gelegenheid, met horeca, dan zijn we verplicht om de coronatoegangsbewijzen in combinatie met identiteitsbewijs te checken.