Algemene maatregelen per 5 juni 2021

 

Maatregelen ten aanzien van veiligheid

 

Basisregels blijven gelden, dus:
  1) Was vaak je handen;
  2) Houd 1,5 m afstand;
  3) Klachten? Blijf thuis en laat je testen.

Alle doelgroepen (ook vrijwilligers en medewerkers) dragen een mondkapje tijdens een beweging (lopen)
  van A naar B
in het buurthuis; mondkapje mag af als men plaatsneemt.

Beheerder buurthuis zorgt voor een registratie van contactgegevens bezoekers (bij check-in) die voldoet
  aan vereisten
van de AVG.

Bezoekers vullen een gezondheidsverklaring in bij binnenkomst of er is een mondelinge

  gezondheidscheck.

Gebruik van zelftesten voor deelname aan activiteiten wordt aangemoedigd.

Aanspreekpunt/beheerder van de locatie is aanwezig. Dit is van belang ten aanzien van de naleving en

  handhaving van de maatregelen. De beheerder kan op een laagdrempelige manier de bezoekers wijzen

  (als dat nodig is) op de geldende maatregelen mochten deze niet nageleefd worden.

Activiteiten worden vastgelegd in een duidelijke week/ dagplanning.

 

Voorwaarden die voor alle publieke toegankelijke locaties gelden/ reserveren en registreren van bezoekers:

 

• Iedereen houdt 1,5 meter afstand.

• Reserveren is verplicht. Dit is met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar en personen uit hetzelfde huishouden. Voor inloopfuncties bij buurt- dorps- en gemeenschapshuizen geldt reserveren aan deur.

• Bij laagdrempelige inloop-activiteiten geldt: aanmelden en reservering bij aankomst/ binnenkomst op locatie (voor maximumaantal bezoekers, zie “Voorwaarden die voor alle publieke locaties gelden”).

• Gezondheidscheck en registratie zijn verplicht.

• De verkeersstromen van de aanwezigen moeten goed gescheiden blijven. Ook in de sanitaire voorzieningen.

• De beheerder treft hygiënemaatregelen op locatie. Zoals het beschikbaar stellen van desinfecterende handgel en gelegenheid om handen te wassen.

       o In locaties waar mensen een vaste zitplek hebben en waar geen doorstroom plaatsvindt zijn maximaal 50 personen per ruimte toegestaan. Een vaste zitplek is dan verplicht.

       o In doorstroomlocaties mag er 1 bezoeker per 10m2 aanwezig zijn. Dit geldt voor alle locaties binnen en buiten.

• In alle gevallen worden zelftests door bezoekers, vrijwilligers en professionals aangemoedigd

 

Vragen gezondheidscheck

 

1. Had u de afgelopen 24 uur last van 1 van de volgende klachten?

  • U bent verkouden (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn).
  • U hoest.
  • U bent benauwd of kortademig.
  • U heeft verhoging of koorts.
  • U ruikt en/of proeft plotseling niets meer, maar uw neus is niet verstopt. 

2. Heeft u corona?

  • Is dit vastgesteld met een coronatest? Dan hoort u van de GGD wanneer u weer naar buiten kunt.

3. Heeft uw huisgenoot milde coronaklachten én koorts?

4. Heeft uw huisgenoot milde coronaklachten én benauwdheidsklachten?

5. Heeft u een huisgenoot met corona?

6. Bent u in quarantaine omdat u: