Aanvullend bestuursbericht 13 oktober 2020

 

Dorpshuis MFC Piers’ Stee en de nieuwe coronamaatregelen

 

Het was te verwachten, maar het is evengoed heel spijtig dat er weer strengere coronamaatregelen nodig zijn. Daarom moeten we ook de regels met betrekking tot MFC Piers’ Stee weer aanpassen.
Met ingang van 14 oktober 22.00 uur geldt naast de bekende coronaregels het volgende:

 

- Het horecagedeelte is dicht: dit geldt voor de barruimte van Piers’ Stee en ook voor de bar van P3.
- De kleedkamers en douches en sportkantinefunctie zijn ook dicht.
- Sporten vanaf 18 jaar alleen op 1,5 meter; in teamverband met max. 4 personen; geen wedstrijden.
- Jeugd tot 18 jaar mag wel sporten; ook in teamverband; wedstrijden alleen in de eigen club.
- Bijeenkomsten tot 30 personen (excl. personeel) zijn toegestaan; het is aan de organiserende
   partijen om daarin te beslissen. De bar is dicht; koffie/thee kan op zaal gebracht worden.
- Dringend advies (wordt verplicht): draag binnen een mondkapje tot je op je (vaste) zitplaats bent.

 

Eén en ander betekent concreet bv. dat de biljartclub en de zaterdagse Doarpsmoeting niet door kunnen gaan. Ook de Doarpskofjemoarn en het Doarpsmiel gaan in oktober niet door. Vergaderingen van verenigingen, muziekrepetities, een bijeenkomst in P3 (zonder barfunctie) e.d. kunnen vooralsnog doorgaan, als daartoe besloten wordt. Daarbij geldt: verplichte registratie, max. 30 personen, 1.5 meter afstand en geen gebruik van de bar (koffie/thee kan evt. op zaal gebracht worden). 
Het bestuur van Piers’ Stee heeft besloten om de jaarvergadering op 23 oktober niet door te laten gaan. Het lijkt ons van belang om alle niet noodzakelijke ontmoetingen zoveel mogelijk in te perken.

 

Al met al is het weer een lastige periode. We zetten ons er voor in dat ons dorpshuis een levendige ontmoetingsplaats is voor ons allemaal. En nu moeten we juist de ontmoetingen zoveel mogelijk uit de weg gaan. We hopen van harte op betere tijden. Gelukkig blijven er toch altijd nog allerlei mogelijkheden van ontmoeting die coronaproof zijn.
Als er wijzigingen komen in de maatregelen zullen we jullie op de hoogte houden via facebook en website www.piersstee.nl en verder weer in een volgend A4tje.

 

Hartelijke groet en blijf gezond!
Het bestuur van MFC Piers’ Stee