Gemeente SWF - coronamaatregelen 14 oktober

 

Maatregelen vanaf 14 oktober voor dorps- en buurthuizen

 • In binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximum aantal van 30 personen (geldt per zaal en is exclusief personeel);
 • Binnen en buiten bestaat een groep uit maximaal 4 personen van verschillende huishoudens (als ze aan een tafeltje zitten);
 • Een huishouden heeft geen maximaal aantal personen;
 • Werk op basis van reservering en een ‘checkgesprek’. Noteer bij binnenkomst naam en telefoonnummer van bezoekers, zodat je – mocht er een besmetting zijn – mensen kunt informeren.
 • Werk met vaste zitplaatsen (geen roulatie) en breng duidelijke looproutes aan.
 • Vanaf 13 jaar is het dragen van een mondkapje in de publieke binnenruimtes verplicht (ook in dorps- en buurthuizen). Ga hierbij uit van de regel zittend aan tafel mag het mondkapje af en bij bewegen op.
 • Dorps- en buurthuizen met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie. Afhalen bij een loket blijft wel mogelijk.
 • Evenementen zijn verboden.

Moet het dorps- of buurthuis dicht?

Nee, het dorps- of buurthuis hoeft niet dicht. Er gelden wel een aantal regels:

 • Horecagedeelte van het dorps- of buurthuis is gesloten. Dit betekent dat de bar dicht is.
 • Er mag geen koffie, thee, (alcoholische) drank of eten verkocht of genuttigd worden in het dorps- of buurthuis.
 • Het is niet toegestaan om eigen consumpties mee te brengen naar het dorps- of buurthuis.
 • Andere activiteiten zoals vergaderingen van verenigingen, clubs of het korps mogen doorgaan.
 • Een afhaalpunt in een dorps- of buurthuis is wel toegestaan, maar na 20:00 uur mag er bij het afhalen geen alcohol meer worden verkocht.
 • Het dorps- of buurthuis moet vanaf 01:00 tot 06:00 gesloten zijn, of als er in de gemeentelijke Algemene Plaatselijke Verordening (AVP) andere tijdstippen gelden voor openings- of sluitingstijd.

Hoeveel bezoekers mag ik ontvangen in het dorps- of buurthuis 4 of 30?

 • Per zaal of ruimte mag het dorps- of buurthuis maximaal 30 personen binnen ontvangen
 • Buiten is maximale grootte 40 personen, mits er 1,5 meter afstand gehouden kan worden.
 • De groepsgrootte van 4 personen heeft betrekking op het aantal personen uit verschillende huishoudens dat aan één tafel mag zitten. Er mogen dus 7 tafels met 4 personen in een ruimte zitten dat maakt 28 en valt binnen het maximum van 30 personen.

Uitvaart- of crematiedienst in het dorps- of buurthuis

 • Een uitvaart of crematie mag doorgaan in een dorps- of buurthuis.
 • Het verbod van maximaal 30 personen per ruimte geldt niet voor een uitvaart of crematie. Er is geen maximum aan het aantal personen dat bij elkaar mag komen mits men kan reserveren, placeren en een gezondheidscheck kan doen.
 • De 1,5 meter moet altijd gehandhaafd worden.
 • De groepsgrootte van 4 personen geldt ook niet voor een uitvaart.
 • Als de condoleance op dezelfde locatie plaatsvindt als de uitvaartplechtigheid, dan gelden hiervoor dezelfde regels als voor de uitvaart- of crematieplechtigheid.
 • Is de condoleance op een andere locatie, dan gelden de regels voor de maximale groepsgrootte van 30 binnen en 40 buiten.
 • Horecagedeelte van het dorps- of buurthuis is gesloten.

Voor meer informatie over begrafenissen kijk bij de veelgestelde vragen van de RVO of de website van Uitvaartinformatie.nl.

 

Mag er gesport worden in het dorps- of buurthuis?

 • De sportkantine is gesloten
 • De kleedkamers en douches zijn gesloten.
 • Mondkapjes hoef je tijdens het sporten niet te dragen maar wel tijdens het bewegen van en naar de sportruimtes.
Volwassenen vanaf 18 jaar
 • Voor volwassen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand. Het sporten mag alleen, zowel individueel als in teamverband, met niet meer dan 4 personen.
 • Voor individuele binnensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur).
 • In een ruimte mogen maximaal 30 personen sporten in groepjes van maximaal 4 personen. De groepjes van 4 personen moeten onderling en tussen de groepjes 1,5 meter afstand houden. Tussen de groepjes moet een duidelijke afbakening zijn en de groepjes mogen niet met elkaar mengen. Gymnastiek of yoga kan dus gewoon doorgaan in het dorps- of buurthuis.
Kinderen tot 18 jaar
 • Zij mogen individueel en in teamverband sporten.
 • Wedstrijden zijn toegestaan mits dit met onderlinge teams van de eigen club is. Deze regel is ingevoerd om het aantal reisbewegingen te beperken.
  Voor individuele buitensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur).
 • Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten, zolang de groepjes minimaal 1,5 afstand tot elkaar houden, duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes en de groepjes mogen niet mengen.

Mag het korps of het zangkoor nog oefenen in het dorps- of buurthuis?

 • Het korps mag oefenen in het dorps- of buurthuis, mits er aan de betreffende maatregelen wordt voldaan. Lees het KNMO protocolvoor de maatregelen voor korpsen.
 • Het is verboden om de publieke ruimte in groepsverband te zingen of te schreeuwen.
 • Dit verbod geldt niet voor zangers, zangkoren en zanggroepen en voor zang als onderdeel van een kerkdienst, zolang de richtlijnen van het RIVMworden gehandhaafd.
 • Kinderen tot 18 jaar mogen sowieso zingen. Lees de actuele informatie over de richtlijnen voor korenbij Korennetwerk.

Kan er nog gebiljart, gedamd of gedanst worden in het dorps- of buurthuis?

 • Het biljarten en dammen kan gewoon doorgaan.
 • Horecagedeelte van het dorps- of buurthuis is gesloten.
 • Het biljarten en dammen moet op 1,5 meter afstand van elkaar en er mogen niet meer dan 4 per groepje biljarten.
 • Het maximaal aantal personen in een ruimte blijft 30.
 • Dansen kan nog wel, maar op 1,5 meter afstand. Eerder was hier een uitzondering op, maar nu moet ook bij het dansen 1,5 meter afstand gehouden worden

Meer informatie

Meest actuele richtlijnen over sporten kun je ook vinden op de website van NOC*NSF.

De aangescherpte maatregelen vanaf 13 oktober zijn te lezen op de website van de Rijksoverheid of op de website van de Veiligheidsregio Fryslân. Informatie over het ventileren van gebouwen lees je op de website van de Rijksoverheid.

Verder blijft het nodig om hygiënemaatregelen te nemen en een protocol te maken. Doarpwurk heeft hiervoor het Protocol Dorps- en Buurthuizen 19-10-2020 opgesteld.