Update coronamaatregelen dorps- en buurthuizen per 25 september

 

Laatste update: 29 september 2021
Met ingang van 25 september worden de coronamaatregelen versoepeld. We kunnen elkaar weer ontmoeten in het dorps- en buurthuis.
De afgelopen dagen was er nog onduidelijkheid over het gebruik van het Coronatoegangsbewijs (CTB). Maar mede dankzij Sociaal Werk Nederland en het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) is er in samenspraak met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een handreiking opgesteld.

Waardoor weer meer mogelijk wordt in het dorps- en buurthuis. Hoe het CTB gebruikt moet worden in het dorps- en buurthuis lees je in dit artikel.

 

Vanaf 25 september is het Coronatoegangsbewijs beperkt verplicht in dorps- en buurthuizen.
De 1,5-meterregel komt per 25 september 2021 te vervallen. De coronamaatregelen zoals het toegangsbewijs zijn tijdelijk, maar gelden in elk geval tot 1 november.

De CTB-plicht geldt wel voor de horecafunctie van het dorps- en buurthuis

Dorps- en buurthuizen zijn dus niet uitgezonderd van de CTB-plicht; er is een scheiding gemaakt voor de horeca en de welzijnsfunctie. Regel daarom het CTB als dorps- of buurthuis goed, zodat je veilig mensen kunt verwelkomen.
In het horecagedeelte van het dorps- of buurthuis geldt de CTB-plicht:

 • Bij evenementen (zoals festivals, optredens, feesten en publiek bij professionele sportwedstrijden) en,
 • Voor evenementen buiten geldt er geen maximum aantal bezoekers en geen verplichte sluitingstijd;
 • Voor evenementen binnen met een vaste zitplaats is er ook geen maximum aantal bezoekers of sluitingstijd. De horeca moet wel na 00:00 uur gesloten zijn, met uitzondering van afhaalmogelijkheden;
 • Evenementen binnen zonder vaste zitplaats kunnen maximaal 75% van de reguliere bezoekerscapaciteit gebruiken en de horeca moet tussen 00:00 en 06:00 gesloten zijn.
 • Bij vertoning van kunst en cultuur (zoals in bioscopen en theaters);
 • Twee derde (75%) van de totale capaciteit van de ruimte of zaal mag gebruikt worden (met vaste zitplaatsen geldt 100% zoals een theateropstelling);
 • Het dorps- of buurthuis moet tussen 00:00 en 06:00 uur gesloten zijn;
 • Het dorps- of buurthuis is verantwoordelijk voor controle van de coronapas van bezoekers (dit kan met de CoronaCheck Scanner, zie link hieronder + ID bezoeker);
 • Een dorps- of buurthuis dat bezoekers niet controleert loopt het risico gesloten te worden.

Een uitzondering is gemaakt voor: 

 • De afhaal en op terrassen;
 • Probeer de afhaal (fysiek met een lint of plantenbak) gescheiden te houden van de horeca activiteiten;
 • Er moet sprake zijn van een gecontroleerd in- en uitstroom.

Praktisch voorbeeld: een horecasport ( bijv. darten of biljarten) in het horecagedeelte is CTB plichtig

De CTB-plicht geldt niet voor de welzijnsfunctie in dorps- en buurthuizen
De activiteiten georganiseerd vanuit de maatschappelijke of welzijnsfunctie van het dorps- of buurthuis blijven vrij toegankelijk, zoals:

 • De bibliotheek(functie) is niet CTB-plichtig;
 • De georganiseerde en besloten dagbesteding is niet CTB-plichtig (ook het nuttigen van een maaltijd en een kop koffie kan in dergelijke settingen zonder CTB);
 • Ontmoetingsactiviteiten die voor specifieke doelgroepen georganiseerd worden (zoals kaarten, kienen, biljarten, gamen of vergaderingen) kunnen zonder CTB plaatsvinden in het buurthuis;
 • De open inloop (bijvoorbeeld Inloop-GGZ/ huiskamerfunctie/ soos/ spreekuur van het wijkteam) kan plaatsvinden (zonder horecafunctie);
 • Bijvoorbeeld ook het Alzheimer-café, lunch- en kookactiviteiten voor kwetsbare groepen en bewegingslessen kunnen plaatsvinden zonder CTB;
 • Huiswerkbegeleiding of andere educatieve activiteiten binnen dorps- of buurthuizen zijn niet CTB-plichtig;
 • Individuele ondersteuning binnen dorps- of buurthuizen is niet CTB-plichtig;
 • Ook de maatschappelijke opvang is vrij toegankelijk voor de betreffende doelgroep.

Een praktisch voorbeeld: als het dorps- of buurthuis elke maandagmiddag biljarten organiseert voor eenzame ouderen (specifieke doelgroep) dan mag dit zonder CTB en mag er ook een kop koffie of een biertje geschonken worden.

De sportzaal in het dorpshuis

De regels zijn op dit moment dat een sporter even naar de kleedkamers en sporthal mag zonder coronacheck. Maar zodra de sporter dan een drankje wil halen aan de bar dan moet de check alsnog plaatsvinden.

Kijk voor meer informatie bij de NOC*NSF en lees het laatste nieuws hierover.

Wat is een coronatoegangsbewijs?
Het coronatoegangsbewijs is een papieren of digitaal bewijs dat aantoont dat je:

 • Volledige gevaccineerd bent;
 • Een negatieve test binnen 24 uur hebt gedaan;
 • Afgelopen 6 maanden corona hebt gehad;
 • Testen blijft gratis voor iemand die geen herstel- of vaccinatiebewijs heeft.