Mienskip

De 'Mienskip' is de dorpskrant van Kimswert, die 6 keer per jaar verschijnt. Wil je je abonneren op de Mienskip of heb je nieuws voor de dorpskrant, neem dan kontakt op via mienskip@kimswerd.com