MFC Piers' Stee drijft op de inzet van vele vrijwilligers.

De organisatie van het werk vindt plaats in het bestuur en vijf commissies.

Voor iedere commissie is er een contactpersoon in het bestuur.

voorzitter: Dirk Hoogland

voorzitter@piersstee.nl

 

secretaris: Sonja Kan

secretaris@piersstee.nl


penningmeester: Tytsje Hibma
penningmeester@piersstee.nl

 

bestuurslid beheer: Gerrit Otten

beheer@piersstee.nl

 

bestuurslid verhuur: Willem vd Staal

verhuur@piersstee.nl