Commissie Uitstraling

 

Doel: uitnodigende ruimte, binnen en buiten

- Contactpersoon van het bestuur: bestuurslid verhuur Willem van der Staal

 

De commissie uitstraling werkt er aan dat onze accommodatie en ook de buitenruimte aantrekkelijk is. Het doel is om daarmee meer inwoners in Piers' Stee te krijgen en ook andere gebruikers. Een aantrekkelijke accommodatie leidt tot meer zaalhuur.

 

Aandachtspunten voor de komende tijd:
a. Het interieur en exterieur aantrekkelijk maken. en daarbij vrijwilligers zoeken.
c. Vrijwilligersuren voor onderhoud/energiebesparing noteren in de map in de bibliotheek mhoo subsidie.
d. Zorg voor goede bewegwijzering en borden.

e. Stimuleren dat er meer feesten en partijen komen (zie ook: commissie profilering)