Nieuws


Dorpsavond dorpsvisie 29 september

Herfstdecoratie maken 2 oktober

Kattekwea - In oade oan Irolt

 

(Voor NL zie hieronder)  'Kattekwea' is in fleurich, ferhalend konsert mei yn de haadrol it repertoire fan de legindaryske folkband Irolt, boechbyld fan de Fryske Folk.
De muzyk fan Irolt hat yn ‚Kattekwea' in nije jas krigen, mar de jasbûsen sitte noch propfol fertroude refreinen en hearlike herinneringen, presintearre troch twa yn it sâlt bebiten artysten dy’t it ûndogensk wêze net ôfleard hawwe.

 

Inez Timmer wie de frontfrou van Irolt. Hja spyle yn ca 30 musicals yn binnen- en bûtenlân, wie nominearre foar har fertolking fan Mme Armfeldt in 'A little night music' (Nederlandse Reisopera, beste vrouwelijke bijrol), helle de heale finale by The Voice Senior en wûn de publykspriis plus jurypriis by it Ouderensongfestival Amsterdam fan 2021. Inez skreau en spile in dozyn teaterprogramma’s en heart súver by it Frysk Kultureel Erfgoed.

Peter van der Zwaag hat in lange steat fan tsjinst as pianist / begelieder fan in soad artysten, wêrûnder Gerrit Breteler, Jenny Arean en Robert Long. Peter is in wiere toetsentsjoender, in betûft komponist, arranzjeur en orkestlieder.
Nederlands:

 

'Kattekwea' is een vrolijk, verhalend concert met in de hoofdrol het repertoire van de legendarische band Irolt, boegbeeld van de Friese folk.

De muziek van Irolt is in een nieuw jasje gestoken maar de zakken van die jas zitten nog boordevol vertrouwde refreinen en heerlijke herinneringen, gepresenteerd door twee ervaren artiesten vol muzikale streken.

 

Inez Timmer was destijds de frontvrouw van Irolt. Ze speelde in ca 30 musicals in binnen- en buitenland, kreeg een nominatie in de categorie 'beste vrouwelijke bijrol' voor haar vertolking van Mme Armfeldt in 'A little night music' (Nederlandse Reisopera), haalde de halve finale bij The Voice Senior en won de jury- en publieksprijs bij het Ouderensongfestival in Amsterdam in 2021. Ze schreef en speelde vele (solo)theatervoorstellingen en hoort eigenlijk bij het Fries-cultureel erfgoed.

Peter van der Zwaag heeft een lange staat van dienst als pianist/begeleider van vele artiesten, waaronder Jenny Arean en Robert Long. Peter is een ware toetsentovenaar, een ervaren componist, arrangeur en orkestleider. 

Kaarten € 19.50 per stuk (incl. welkom met koffie/thee). 
Reserveer kaarten via wapkimswerd@hotmail.com (tel.0650418062)

De Emigrant - 10 december 2023 Piers Stee

Bestel hier vast je kaarten!

De Emigrant 2023

De eerste voorstelling van Pier21 over een Friese emigrant, die ruim 50 jaar geleden de oceaan overstak naar Canada, opnieuw verteld.

 

“My whole life homesick, noait wer werom west.”

 

De Emigrant keert na 10 jaar terug op het podium! De voorstelling vertelt het verhaal van Sybolt de Haas, een Friese emigrant die ruim vijftig jaar geleden allerijl de oceaan overstak naar Canada. Hij heeft het als emigrant niet makkelijk gehad. Maar het is hem gelukt om een redelijk groot en goedlopend boerenbedrijf op te bouwen.

 

De Haas is nooit weer terug gekeerd naar Friesland. Hij wilde niet, zag er tegenop, was er misschien wel bang voor. Nu hij gepensioneerd is, is er de gelegenheid om gehoor te geven aan de wens van zijn gestorven vrouw: hij maakt een reis naar zijn roots in de Greidhoeke in Friesland. Zijn zoon moet voor het eerst alleen het bedrijf draaiende houden. Twee avonturen tegelijk. De reis naar Friesland wordt voor de emigrant op alle vlakken confronterend.

 

Ter ere van het 10-jarig bestaan van Pier21 wordt De Emigrant opnieuw verteld, naar het originele verhaal van Romke Toering, nu geregisseerd door Jos Thie. Met Freark Smink en Theo Smedes.

 

 

De Emigrant 2023

De earste foarstelling fan Pier21 oer in Fryske emigrant, dy 't 50 jier lyn de oseaan oerstuts nei Kanada, opnij ferteld.

 

“My whole life homesick, noait wer werom west.”

 

De Emigrant komt nei 10 jier werom! De foarstelling fertelt it ferhaal fan Sybolt de Haas, in Fryske emigrant dy 't 50 jier lyn alleryl de oseaan oerstuts nei Kanada. Hy hat it as emigrant net maklik hân. Mar it is him slagge om in aardich grut en goedrinnend boerebedriuw op te bouwen.

 

De Haas is nea werom gien nei Fryslân. Hy woe net, seach der tsjinoan, wie der miskien wol bang foar. No 't er pensjonearre is, is der de gelegenheid om gehoar te jaan oan de winsk fan syn ferstoarne frou: hy makket in reis nei syn roots yn de Greidhoeke yn Fryslân. Syn soan moat foar it earst allinnich it bedriuw draaiende hâlde.Twa aventoeren tagelyk. De reis nei Fryslân wurdt foar de emigrant op alle flakken konfrontearjend.

 

Ta eare fan it 10 - jierrich bestean fan Pier21 wurdt De Emigrant opnij ferteld, nei it orizjinele ferhaal fan Romke Toering, no regissearre troch Jos Thie. Mei Freark Smink en Theo Smedes.