WAP (werkgroep aktiviteiten P.) / Commissie Profilering

 

Doel: zichtbaar en vindbaar voor dorpsbewoners en anderen

- Contactpersoon van het bestuur: secretaris Sonja Kan

 

Met profilering geven we zichtbaar via allerlei kanalen (media) aan, wie we zijn en wat er allemaal wel kan in Piers' Stee. Maar ook waar we zijn en wat er actueel te doen is. Mensen moeten Piers' Stee en de aktiviteiten die daar (kunnen) plaatsvinden in een muisklik of een oogwenk kunnen vinden.

 

Aandachtspunten voor de komende tijd:

a. Een simpele, direct vindbare, uitnodigende en actuele website

b. Een opvallende bewegwijzering en bebording (zie ook: commissie uitstraling)

c. Een PR-actieprogramma.

d. Innovatieve activiteiten/producten, aansluitend bij de wensen van inwoners uit Kimswerd én omgeving.

e. Flexibiliteit in mogelijkheden aanbieden (huur in combi met catering enz.).

 

De WAP (Werkgroep Aktiviteiten Piers' Stee) is al werkzaam op het terrein van aktiviteiten en PR. Het bestuur draagt vooralsnog zorg voor de website en aanvullende extra PR. De commissie uitstraling draagt zorg voor de bewegwijzering.