Toekomstvisie en meerjarenbeleid

Download
Bekijk hier de 'Toekomstvisie en Meerjarenbeleid' van Piers' Stee
Toekomstvisie en Meerjarenbeleid.docx
Microsoft Word document 1.3 MB

Inleiding uit 'Toekomstvisie en Meerjarenbeleid':

 

Voor u ligt de toekomstvisie en het meerjarenbeleid van MFC Piers' Stee in Kimswerd. Met behulp van alle vrijwilligers en in gesprek met vele belangstellende dorpsgenoten kon het nieuwe bestuur van Piers' Stee dit document opstellen. Daarbij kregen we waardevolle steun van het Koplopertraject van Doarpswurk, de Sesam Academie, DorpStroom en de gemeente Súdwest-Fryslân. 

 

Om een toekomstbestendige visie te formuleren is het nodig de antwoorden te kennen op de volgende vragen: Waarom en waarvoor is er het MFC Piers’ Stee in Kimswerd? Waar staan we nu? Waar willen we heen? En wie en wat hebben we daarvoor nodig?'

 

Voor de doelstelling konden we teruggrijpen op wat er in de statuten van Piers' Stee staat omschreven. In het Koplopertraject hebben we die doelstelling tegen het licht gehouden en onderzocht waar we nu staan. Ook de gegevens uit de Toekomstvisie 2013 van Dorpsbelang hielp ons daarbij. Vervolgens onderzochten we met een SWOT-analyse de sterke en zwakke kanten, de kansen en bedreigingen van ons dorpshuis. Ook betrokken we de vrijwilligers en dorpsgenoten bij het proces middels een enquête en een verdiepingsavond.

 

Gaandeweg zetten we al de eerste ontwikkelingsstappen op een enkele belangrijke terreinen: verlaging van de vaste lasten, een duurzame exploitatie en een transparante administratie.

 

Het formuleren van onze visie en missie, doelen en acties, met een bijbehorende meerjarenbegroting levert ons een toekomstvisie en meerjarenbeleid op, waarmee we een stip zetten op de horizon van 2022. Leefbaarheid, duurzaamheid en toekomstbestendigheid zijn daarbij kernwoorden.

 

We danken iedereen die meegewerkt heeft om deze stappen te zetten. En we hopen dat Piers' Stee al doende steeds meer uitgroeit als een gemeenschapshuis voor Kimswerd en omgeving.

 

Het bestuur van Piers' Stee Kimswerd