Presentatie jaarcijfers 2020

 

NB. Op pagina 2 staat een kort voorwoord bij de jaarcijfers van 2020. Als actuele aanvulling kunnen we daarbij vermelden dat in januari een aflossing van € 5.000,- gedaan is aan de RABObank, mogelijk gemaakt door de financiële actie in december. In de begroting is voor 2021 en 2022 een reservering voor groot onderhoud opgenomen (ivm eigen aandeel overeenkomstig de subsidie die we hopen te ontvangen). Daardoor wordt het resultaat in de begroting € - 4.500,- i.p.v. het oorspronkelijke positieve resultaat van € 1.000,-. Echter, de komende tijd zal er ook gewerkt worden aan fondsenwerving i.v.m. het groot onderhoud en verduurzaming.