Commissie organisatie

 

Doel: helder beleid, sturing, communicatie met vrijwilligers

- Contactpersoon van het bestuur: voorzitter Dirk Hoogland

 

De commissie organisatie draagt er zorg voor dat het werk van vrijwilligers dusdanig wordt georganiseerd dat zij gemotiveerd hun taken (blijven) doen. En dus betrokken blijven. Voorwaarde hiervoor is dat het bestuur een helder beleidsplan / actieplan beschikbaar heeft, waarin de doelen SMART zijn gesteld.

 

Aandachtspunten voor de komende tijd:

a. Heldere taken en taakomschrijving voor vrijwilligers en bestuur.

b. Contact met de vrijwilligers(groepen): barvrijwilligers, inkoop&voorraadbeheer, schoonmaak, commissies (financiën,

    profilering, uitstraling, organisatie, onderhoud), bestuur.

c. Aandacht voor werving, afspraken/contracten, taken, communicatie, aandacht/waardering, verzekering.