Bestuur

 

Het bestuur van Piers' Stee bestaat uit 5 personen:

- voorzitter: Dirk Hoogland - voorzitter@piersstee.nl

- secretaris: Sonja Kan - secretaris@piersstee.nl

- penningmeester: Tytsje Hibma - penningmeester@piersstee.nl

- bestuurslid beheer: Gerrit Otten - beheer@piersstee.nl

- bestuurslid verhuur: Willem vd Staal - verhuur@piersstee.nl

 

In 2017 heeft het bestuur - na een enquête in het dorp - een nieuw beleidsplan gemaakt. Naast een goed onderhoud van het gebouw zijn er vier prioriteiten vastgesteld: uitstraling, profilering, organisatie en financiën.
Voor het onderhoud en voor elk van de vier andere taken is of wordt een commissie gevormd. Meer informatie daarover is op de andere pagina's in deze rubriek te vinden.